آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بطورفوق العاده شرکت تعاونی فرا استانی پیام تک فاوا (نوبت اوّل ) در سال 1398 در تاریخ1398/06/04

بدین وسیله از کلیّه سهامداران شرکت تعاونی دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطورفوق العاده نوبت اوّل که رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/06/04 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به خیابان هویزه، خیابان سرمد، پلاک4 ، طبقه دوم شرقی تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. اگر حضور عضوی در مجمع عمومی عادی میسر نباشد،می تواند وکالتا حق اعمال رای را به غیر بدهد. برابر آئین نامه تشکیل مجامع عمومی، هر عضو می تواند وکالت سه نفر و هر غیر عضو می تواند فقط وکالت یک نفر را بپذیرد (یعنی آراء وکالتی هر عضو 3 رای و آرای وکالتی هر شخص غیر عضو، یک رای خواهد بود).

از تاریخ نشر آگهی بمدّت 7 روز کاری (به استثناء روزهای جمعه و تعطیلات)، از ساعت 10 صبح تا 12 نسبت به بررسی وکالتنامه سهامداران در دفتر شرکت تعاونی اقدام می گردد. ضمناً کاندیداهای سمت بازرسی، حداکثر یک هفته بعد از نشر آگهی فرصت دارند تا به دفترشرکت تعاونی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست کاندیداتوری اقدام و رسید دریافت نمایند.

(( مدارک مورد نیاز که بایستی توسط کاندیدها ارائه شود عبارتست از :  1- کپی شناسنامه.   2- کپی کارت ملی                       3- کپی کارت پایان خدمت   4 – کپی مدرک تحصیلی    5-گواهی عدم سوء پیشینه  )).

توضیحات :

همراه داشتن کارت شناسائی معتبر جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطورفوق العاده ضروری است.

 • در وکالتنامه بایستی نوع مجمع و تاریخ مجمع ذکر گردد.

دستور جلسه:

 • گزارش مدیر عامل و هیئت مدیره.
 • گزارش بازرس.
 • تصویب صورت های مالی منتهی به پایان سال 1397 .
 • معرفی کاندیداها و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
 • تعیین و تصویب برنامه و بودجه سال 1398.
 • اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر، پرداخت سود و پاداش اعضای هیئت مدیره، بازرس، بازرس سابق، کارکنان و نمایندگان تعاونی در شرکت ارتباطات کوه نور.
 • باز نگری در میزان حقوق بازرس.
 • تعیین و تصویب حد نصاب معاملات.
 • انتخاب حسابرس قانونی.
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

هیات مدیره شرکت تعاونی فرا استانی پیام تک فاوا