آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بطورفوق العاده شرکت تعاونی فرا استانی پیام تک فاوا (نوبت دوم ) در سال 1398 در تاریخ25/06/1398

بدین وسیله از کلیّه سهامداران شرکت تعاونی دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطورفوق العاده نوبت دوم که رأس ساعت13:30روز دوشنبه مورخ 25/06/1398 در محل تهران- خیابان شریعتی- تقاطع طالقانی- پلاک173- کانون اسلامی انصار تشکیل  می گردد، حضور بهم رسانند. اگر حضور عضوی در مجمع عمومی عادی سالیانه بطورفوق العاده میسر نباشد. می تواند وکالتا حق اعمال رای را به غیر بدهد. برابر آئین نامه تشکیل مجامع عمومی، هر عضو می تواند وکالت سه نفر و هر غیر عضو می تواند فقط وکالت یک نفر را بپذیرد (یعنی آراء وکالتی هر عضو 3 رای و آرای وکالتی هر شخص غیر عضو، یک رای خواهد بود).

ضمنا بموجب ماده(19)آیین نامه تشکیل مجامع عمومی اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا یکهفته بعدازنشرآگهی در ساعات اداری در محل دفتر تعاونی واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به خیابان هویزه، خیابان سرمد، پلاک4 طبقه دوم شرقی حاضر تا پس از احراز هویت وتایید وکالت نامه برگه ورود به مجمع را در یافت نمایند. لازم به توضیح است که کسانیکه وکالت نامه محضری میدهند، احتیاج به حضور همزمان در دفتر تعاونی ندارند.

توضیحات :

همراه داشتن کارت شناسائی معتبر جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطورفوق العاده ضروری است.

 • در وکالتنامه بایستی نوع مجمع و تاریخ مجمع ذکر گردد.

دستور جلسه:

 • گزارش مدیر عامل و هیئت مدیره.
 • گزارش بازرس.
 • تصویب صورت های مالی منتهی به پایان سال 1397 .
 • معرفی کاندیداها و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
 • تعیین و تصویب برنامه و بودجه سال 1398.
 • اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر، پرداخت سود و پاداش اعضای هیئت مدیره، بازرس، بازرس سابق، کارکنان و نمایندگان تعاونی در شرکت ارتباطات کوه نور.
 • باز نگری در میزان حقوق بازرس.
 • تعیین و تصویب حد نصاب معاملات.
 • انتخاب حسابرس قانونی.
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

هیات مدیره شرکت تعاونی فرا استانی پیام تک فاوا